Čarlijeva tetka

2011. T. Brandon, Čarlijeva tetka, režija: Andrijana Raguž

Kazalište „Mika Živković“ – Retkovci

Adaptacija i prilagodba: Andrijana Raguž i Cvetin Aničić

Čarli MARKO PRANJIĆ
Đani ANDRIJA BADŽEK
Jura MARKO SABLJAKOVIĆ
Jozo ĐURO PERKOVIĆ
Špiro ŽELJKO MRVIČIN
Violeta  ANA PRLJEVIĆ
Jagoda DANIJELA IŠTAKOVIĆ
Lucija ANICA PROŠENSKI
Ela MIRJANA LOVREK
Anđa KATICA ŠTEFANČIĆ
Ljeposlav DANIJEL BOBINAC
Gazdarica MARIJA MRVIČIN

    

    

    

Režija ANDRIJANA RAGUŽ
Scenografija ANTUN SMOLČIĆ
Odabir glazbe i koreografija ANDRIJANA RAGUŽ
Oblikovanje svjetla i zvuka ZVONIMIR ŠINJORI i GORAN KRZNARIĆ
Kostimografija MARIJA MRVIČIN i KATICA ZETOVIĆ
Šminka MAJA RONČEVIĆ
Inspicijent LJUBICA LOVRIĆ
Rekviziteri MAJA RONČEVIĆ i MARTINA IŠTAKOVIĆ
Tehničko osoblje IVAN PERKOVIĆ, ANTUN BRAJKOVIĆ, MARIN LOVRIĆ i ĐURO JAKŠIĆ
Idejno rješenje plakata GORAN KRZNARIĆ