Kuća za rušenje

2009. V. Domini, Kuća za rušenje, režija: Ana Mijaković

Dramski ansambl KUD-a „Sloga“ - Retkovci

Anka Fofonjka, kućevlasnica VESNA ŠINJORI
Lucija, njezina snaha MARIJA MRVIČIN
Dinka, podstanarka DANIJELA IŠTAKOVIĆ
Kajba, građevinski poduzetnik DANIJEL BOBINAC
Živac, zidar-batinaš ĐURO PERKOVIĆ
Vilko, automehaničar MARKO PRANJIĆ
dr. Leo, psihopat MARKO SABLJAKOVIĆ
Živko, inspektor ANTUN BRAJKOVIĆ

    

    

    

Režija ANA MIJAKOVIĆ
Scenografija ZVONIMIR ŠINJORI
Kostimografija i šminka KATICA ZETOVIĆ I ANA PRLJEVIĆ
Inspicijent MARTINA IŠTAKOVIĆ
Tehničko osoblje MARKO KROG, ANTE SMOLČIĆ I MARIN LOVRIĆ
Dizajn plakata GORAN VUČEK I MARKO SABLJAKOVIĆ
Šaptač LJUBICA LOVRIĆ

POBJEDNIČKA PREDSTAVA VI. SUSRETA DRAMSKIH AMATERA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE, 2009. godine