Kurve

2012. F. Šehović, Kurve, režija: Andrijana Raguž

Kazalište „Mika Živković“ – Retkovci

Adaptacija i prilagodba: Andrijana Raguž

Šefica  MIRJANA GALIĆ
Mojca  MIRJANA LOVREK
Barica  MARIJA MRVIČIN
Eržika  ANICA PROŠENSKI
Persida  DANIJELA IŠTAKOVIĆ
Pepina  MAJA RONČEVIĆ
Ćamila  KATICA ŠTEFANČIĆ
Dietler  MARKO SABLJAKOVIĆ
Poručnik  ANDRIJA BADŽEK
Škot  MARKO PRANJIĆ
Cigo  ĐURO PERKOVIĆ

 

                    

 

Režija ANDRIJANA RAGUŽ
Scenografija DEJAN DURAKOVIĆ i MARKO SABLJAKOVIĆ
Odabir glazbe i koreografija ANDRIJANA RAGUŽ
Oblikovanje svjetla i zvuka MIRKO MRVIČIN i ZDRAVKO ŠINJORI
Kostimografija MARIJA MRVIČIN
Inspicijenti MARKO PRANJIĆ i ŽELJKO MRVIČIN
Voditelj tehnike ANTUN SMOLČIĆ
Tehničko osoblje ANTUN BRAJKOVIĆ, DANIJEL BOBINAC i MARIN LOVRIĆ
Izvršni producent MARKO SABLJAKOVIĆ
Idejno rješenje plakata DEJAN DURAKOVIĆ