Probudi se, Kato!

2007. M. Grgić, Probudi se, Kato!, režija: Ana Mijaković

Dramski ansambl KUD-a „Sloga“ - Retkovci

Nikola Stjepan Hruškar
Igor Đuro Perković
Tomica Zvonimir Šinjori
Cincek Stjepan Benačić
Kazimir Marko Sabljaković
Elvira Marija Mrvičin
Mama Vesna Šinjori
Katarina Ana Prljević
    
  
Režija Ana Mijaković
Scenografija Zvonimir Šinjori
Tehničko osoblje Željko Mrvičin, Marko Krog, Marin Lovrić
Šaptači Ljubica Lovrić i Katica Zetović
POBJEDNIČKA PREDSTAVA IV. ŽUPANIJSKE SMOTRE DRAMSKOGA AMATERIZMA, Vinkovci, 2007. godine