Teštamenat

2004. P. Budak, Teštamenat, režija: Ana Mijaković

Dramski ansambl KUD-a „Sloga“ - Retkovci

Ljudan Zvonimir Šinjori
Kika Marija Mrvičin
Maka Stjepan Hruškar
Ludonja Marko Sabljaković
Starica Vesna Šinjori
Cuka Ana Prljević
Vrane Ante Musić/Stjepan Benačić
Baba Dragica Ambrinac
Režiser Ana Mijaković
Statisti

Damir Šinjori, Marijana Lovrić,

Katarina Benačić, Tomislav Šinjori